Fugler på gården


Det er observert 498 fuglearter i Norge pr 2014.

Vi har foreløpig sett og/eller hørt 91 arter, inkl en underart på  og over gården til sammen. Gården ligger svært gunstig til, mellom gammel skog og kulturlandskap. Ikke langt fra store trekkområder, innsjø og elv. Og heller ikke langt fra fjell.

Hage/tun, jorde/beite og gårdens skog                         84
Overtrekkende (i luftrom, men innenfor grensa)       8
Totalt sett på/ over gården                                                  92

+ I nærmiljøet (utenom gården,
men innenfor noen km)                                                           13
inkl. en stork!
se nederst

Detaljer og bilder ligger under. Alle bilder er tatt av oss. Hvis jeg er usikker på observasjon har jeg skrevet dette.

————————————————————————————

 

 

HAGE-, TUN- og BEITEBESØKENDE

Havørn (Haliaeetus albicilla)
Vi har sett havørna både over beitene til hestene og i svev utenfor gården. Også to av gangen. Bildet er tatt fra huset.
ørn 1

 

Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Først i 2017 så vi kongeørn i luftrommet over gården, men den lå hovedsaklig langs kanten av Såmstad og speidet. Bildet tatt fra rett nedenfor huset.

 

Hønsehauk (Accipiter gentilis)
Hmf – jeg har ikke fått noe godt bilde av hønsehauk her på gården enda. Men den er definitivt en besøkende, da den har tatt flere høner. Og dermed har jeg det alltid travelt med å berge høner når den er her. Men jeg mistenker det bare er et tidsspørsmål før det kommer bilde. Hviler også i hagen mellom øktene.
hønsehauk som stiller i luften

 

Spurvehauk (Accipiter nisus)
Denne vakre fuglen angriper jevnlig småfuglene på foringsplassen, uten at jeg har sett at den har lyktes enda. Hviler også i hagen mellom øktene.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Fjellvåk (Butea lagopus)
Jaktende i hagen, men ikke sett på bakken.
fjellvåk samstadberget selbu 25 04 2014

 

Tårnfalk (Falco tinnunculus)
Ble først observert noen hundre meter fra gården, men ikke lenge etter så vi den jakte også i fra luftrommet her. I 2014 fulgte den en fjellvåk tvert gjennom hagen. I 2015 dukket det opp et par som flørtet rundt på tomta og beitet en stund før de dro videre. I 2016 og 2017 så vi dem jevnlig.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Jeg hørde den bak låven i 2009. I 2015 hørte jeg den igjen like bortenfor gården. I 2017 hørte vi den daglig en god stund på våren, Kunne høres både som på gården og til tider nedenfor gården.

 

Ringdue (Columba palumbus)
Disse har fast tilholdssted på beitene på sommeren.
Ringdue

 

Fiskemåke (Larus canus)
På jordene når vi slår.
slått 2011 måke

 

Rugde (Scolopax rusticola)
Rugda har sine faste ruter rett over gårdsplassen og lenger oppe i skogen.

 

Gluttsnipe (Tringa nebularia)
Den på bildet er observert i Nea, vår 2013. Vi har også hatt gluttsnipe på beitet – sett fra huset.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Grønnstilk (Tringa glareola)
Observert på beitet. Jeg var ikke sikker, men fikk et dårlig bilde som jeg sendte til ID og Fugl. De mente det var skogsnipe eller grønnstilk. Noen dager senere fløy en grønnstilk over gården og mot samme område, mens den hadde lyder som gjorde den lett identifiserbar.

 

Jerpe (Bonasa nonasia)
Jerpa har også vært inne i selve hagen. Denne lille fine haugen fant jeg bare et par meter fra foringsplassen vår i vinter. Så her har hun eller han stått og kanskje gløttet inn stuevinduene våre?
jerpeskit 1

 

Storfugl (Tetrao urogallus)
I skogen like ved gården. Den er også observert som overflygende fra hagen.

 

Orrfugl (Tetrao tetrix)
På bildet er den litt inne i skogen på nabotomta. Men det kom hele fem stykker i hagen vår i 2011. De satt i bjørkene over grillplassen og fløy ut da katta og jeg skremte dem. Et år oppdaget vi en lekende orrhane ved toppen av tomta, men han ble dessverre spist av reven. Ellers har vi ikke observert lek i vår skog.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Sidensvans (Bombycilla garrulus)
sidensvans 9

 

Trekryper (Certhia familiaris)
trekryper

 

Kaie (Corvus monedula)
Det er mye kaie i bygda. Men bemerkelsesverdig lite oppmøte av dem her på gården. De har imidlertid vært innom. I 2014 satt det to stykker på taket. De vurderte nok pipa som mulig hekkested, men bestemte seg heldigvis for å la være for nå… I 2015 hadde vi jevnlige besøk av et par på våren, men de trakk nedover bygda etterhvert.

 

Kråke (Corvus cornix)
kråke

 

Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
nøtteskrike bilde endret

Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes)
Foreløpig bare en observasjon våren 2010. Den var til gjengjeld rett utenfor stuevinduet.
nøttekråke 1

 

Lavskrike (Perisoreus infaustus)
Lavskriken var ofte innom gården og hentet døde lemen høsten 2011. Her på et elgskinn lenger inne på gården.
lavskrike på elgskinn 1

 

Skjære (Pica pica)
Vi har en «fast» bestand på 4-5 stykker i året. En slik liten gruppe er hjertelig velkommen. I 2014 har vi observert dem jage hønsehauk (som også jaget dem, men måtte gi opp). Dette er veldig gunstig for oss som har høns!
skjære

 

Ravn (Corvus corax)

 

Gulspurv (Emberiza citrinella)
gulspurv på staur fra siden

 

Stillits (Carduelis carduelis)
stillits-i-selbu-09112016-kvo-b

 

Grønnfink (Carduelis chloris)
grønnfink to

 

Gråsisik (Carduelis flammea)
gråsisik

 

Brunsisik (Carduelis cabaret)

 

Polarsisik (Carduelis hornemanni)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Grønnlandsk polarsisik (underarten hornemanni)
polarsisik 2010 4

 

Grønnsisik (Carduelis spinus)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)

 

Bokfink (Fringilla coelebs)
bokfink hunn

bokfink hannen

 

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Bjørkefink to

bjørkefink hunn

 

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
dompap hunn

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Tårnseiler (Apus apus)
Det sneiet en tårnseiler innom gården i 2009. Kanskje på vei borti bygden eller til Mostadmark. I senere år har vi oppdaget at skrenten opp mot gården er et populært jaktområde for seilerne, så vi ser dem mye over gården. Dette bildet er tatt et annet sted.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Låvesvale (Hirundo rustica)
låvesvale

 

Varsler (Lanius excubitor)
Dette var en noe usikker observasjon helt til den en dag fløy på stuevinduet vårt. Den klarte seg heldigvis bra. Og kom på besøk senere også
varsler 2011 c

 

Tornskate (Lanius collurio)
Det var riktig morsomt da denne plutselig satt i ei gran rett utenfor stuevinduet. Ikke blant de vanligste observasjoner i Selbu.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Trepipelerke (Anthus trivialis)
trepipelerke foto 2

 

Heipiplerke (Anthus pratensis)
Flere av dem jaktet på bakken på beitet våren 2017

 

Linerle (Motacilla alba)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Gulerle (Motacilla flava)
Sannsynlig Såerle (Motacilla flava thunbergi). 24. mai 2015 smatt det innom en ny art. Jeg kom ut på beitet til hestene borte hos naboen og da smatt det 7-8  gulerler opp fra ved føttene til hestene og opp i et tre. Derfra fløy de inn over våre beiter og forsvant utover bygda. Veldig moro, da det er første gang jeg har sett gulerle.
gulerle

 

Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
fugler svarthvit fluesnapper hann

svarthvit fluesnapper hunn

 

Gråfluesnapper (Muscicapa striata)

 

Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Toppmeis (Lophophanes cristatus)
toppmeisen brun i blikket

 

Kjøttmeis (Parus major)
kjøttmeis 1

 

Svartmeis (Periparus ater)
svartmeis

 

Granmeis (Poecile montanus)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Løvmeis (Poecile palustris)
løvmeis c

 

Pilfink (Passer montanus)
pilfink på et berg av mat

 

Jernspurv (Prunella modularis)
jernspurv 2014

 

Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
21.04.2016 satt denne plutselig på plenen. Samme dag som jernspurven dukket opp. Det er en hann.
21042016 spurv 1

 

Stjertmeis (Aegithalos caudatus)
Vi traff fire stjertmeis oppe ved bjørk/småfuru feltet vårt i januar 2015.  Sååå søte! De kom, tok en titt og forsvant videre. Like etter fulgte en flokk sidensvans.

 

Spettmeis (Sitta europea)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Stær (Sturnus vulgaris)
I 2010 hadde vi rene «svermen» med ungfugler på høsten. På våren har vi dem rundt gården og ikke helt innpå. I håp om å få lokket dem nærmere setter vi opp kasser i 2011.
stær

 

Gransanger (Phylloscopus collybita)
gransanger i svartsurbær

 

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
løvsanger

 

Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix)
bøksanger

 

Grankorsnebb (Loxia curvirostra)
Disse har vi observert i skogen på gården. Og våren 2016 var det et par på foringsplassen en dag.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Munk (Sylvia atricapilla)
munk 20092011

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Fuglekonge (Regulus regulus)
På juleaften 2016 møtte jeg to fuglekonger i skogen til hestene, der det er beitet ned til bar mark. Det var mildt og bart der. Og de sang og tumlet rundt nede på bakken.

Den 26. traff jeg minst 5 individ på samme sted.

 

Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
gjerdesmett poserer

 

Rødstrupe (Erithacus rubecula)
første Rødstrupe 2015

 

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
Sommeren 2011 fostret jeg opp et kull rødstjertunger. Fire friske, flotte unger ble sluppet ut i frihet. Søk på rødstjert, så vil du finne dokumentasjon dag for dag over oppfostringen, som var en fantastisk opplevelse.
rødstjert hunn

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Jeg observerte en hann steinskvett mellom huset og postkassa (mener det var 2011). I 2013 dukket de opp på gården hvor de jevnlig observers på beitet.
steinskvett

 

Rødvingetrost (Turdus iliacus)
rødvingetrost

 

Svarttrost (Turdus merula)
svarttrost hann på fettboller

svarttrost brun på fett

 

Ringtrost (Turdus torquatus)
Observert overflygende ca 2008. På beitet i 2017.

 

Måltrost (Turdus philomelos)
Vårtegn 2015 Måltrost

 

Gråtrost (Turdus pilaris)
gråtrost midtvinters 1

 

Flaggspett (Dendrocopus major)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Gråspett (Picus canus)
Disse har vi jevnt på besøk på vinteren. Gjerne flere. De sover også i bjørkene våre – i timesvis – mellom foringene.
gråspett haddo

 

Grønnspett (Picus viridis)
Ved beitet.
grønnspett 1

 

Tretåspett (Picoides tridactylus)
I hagen 2015 og tidligere i skogen.
tretåspett 1

 

Svartspett (Dryocopus martius)
Observert flygende på tunet og over hagen, men er hovedsaklig i skogen. Vi hører den ofte – «rope på regn». Bildet er fra et annet sted.
svartspett v reirhull 1

 

Spurveugle (Glaucidium passerinum)
Spurveugla ble observert lenge på foringsplassen på ettermiddagen, der den jaktet på småfuglene.
spurveugle 3

 

Kattugle (Strix aluco)
Vært i hagen.

 

Perleugle (Aegolius funereus)
Ikke sett, men hørt. Jeg tror den ene gangen satt den i tuntreet vårt.

 

Haukugle (Surnia ulula)
Observert flere ganger i hage, over tun og beite. Bildet tatt 5.10.2013
haukugle c

 

Hornugle
Observert over beitene 2017. Etterhvert identifisert til hornugle.

 

Gjøk (Cuculus canorus)

 


OVERTREKKENDE
8 av de observerte artene flyr jevnlig over under trekk. Vi ser de fleste hvert år. Det er nok mange flere vi ikke får med oss.

Sangsvane (Cygnus cygnus)
svaner flyr over gården

 

Kortnebbgås (Anser brachyrhyncus)
kortnebbgås i gress

 

Grågås (Anser anser)

 

Kanadagås (Branta canadensis)
Bildet er fra Nea. De flyr over gården rett som det er.
kanadagås 2012

 

Stokkand (Anas platyrhynchos)
Bildet er fra Nea og de ligger også i Samstadtjønna.
Stokkand

 

Gråhegre (Ardea cinerea)
I 2015 var det tre som fløy mye over husene og ropte. Vanligvis er det minst en som observeres jevnlig.
gråhegre 1

 

Trane (Grus grus)
Disse mektige fuglene flyr over gården rett som det er. De vinner høyde rett over oss. Noen ganger kommer de rett inn forbi stuevinduene.
Fugler traner

 

Storspove (Numenius arquata)
Deler av gården ligger innenfor territoriet i luftrommet. Bildet er tatt lenger unna gården, under trekk.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 


I NÆRMILJØET Selbu
Etter at vi flyttet til Selbu og ble såpass interessert i fugler, får vi jo også med oss arter i nærmiljøet. Her er en liten liste over de som er observert og ikke er med på noen av listene over. Foreløpig 13 arter. I luftlinje er alle disse artene observert bare få kilometer unna. Den nærmeste arten på nabotomta.

 

Snøgås (Anser caerulescens)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Hvitkinngås (Branta leucopsis)
hvitkinngås

 

Tundragås (Anser albifrons)
tundragås

 

Kvinand (Bucephala clangula)
Nea.
Kvinand

 

Krikkand (Anas crecca)
krikkand nytt bilde par

 

Skogsnipe (Tringa ochropus)
skogsnipe

 

Kvartbekkasin! (Lymnocryptes minimus)
Samtidig med at enkeltbekkasinen spilte i 2017 hørte vi plutselig kvartbekkasinen like i nærheten av den. Observasjonen bekreftet av en biolog til (ER). 14. 05.2017. Ikke langt nedenfor huset, mot et bekkedrag. Observasjonen er lagt inn som usikker på artsobservasjoner, siden de er såpass sjeldne.

 

Vipe (Vanellus vanellus)
Vikaengane og Vikvarvet (naboen)
vipe

 

Tjeld (Haematopus ostralegus)
Vikaengane
tjeld

 

Gråspurv (Passer domesticus)
Nede i bygden. Observert på minst to steder, et godt stykke fra hverandre. Ved butikker og andre mat utsalg.
gråspurv hann

gråspurv hunn

 

Snøspurv (Plectrophenax nivalis)
En liten vårflokk på naboens jorde i  april 2011 (i synsrekkevidde fra huset vårt). Men jeg hadde dessverre bare mobilkamera med meg.
snøspurv frustrasjon

 

Sandsvale (Riparia riparia)
Observert i Øverbygda. I 2017 også observert ved Låen, Vikvarvet. Jaktende i tiden for trekk.
sandsvale

 


Stork (Ciconia ciconia)
19. mai 2016
stork w

 

Det er mulig vi også har sett jaktfalk. Men denne velger jeg foreløpig å ikke telle, selv om observasjonen ble delt av en annen som var ganske sikker i sin sak. Det var nok uansett et tilfeldig besøk.

Og et PS – til de som mener man ikke skal oppgi tilholdssted til sårbare fugler. Dette er observasjoner over flere år og disse fuglene er alt rapportert på artsobservasjoner som i kommunen i ny og ne. At de passerer vår gård så jeg er så heldig å få se dem, betyr ikke at de har fast tilholdssted her. Så jeg gir ingen informasjon som ikke er generelt tilgengelig. Som sagt bor vi midt mellom høyfjell, store vatn, elv, kulturlandskap og store skogområder. At det streifer mye fugl i kommunen er ikke noen hemmelighet.