21. april 2024

Fugler på gården


Det er observert 498 fuglearter i Norge pr 2014.

Vi har foreløpig sett og/eller hørt 95 arter, inkl en underart på  og over gården til sammen. Gården ligger svært gunstig til, mellom gammel skog og kulturlandskap. Ikke langt fra store trekkområder, innsjø og elv. Og heller ikke langt fra fjell. Det kan godt ha vært flere arter her, spesielt overflygende. Men jeg registrerer de jeg ser og er sikker på/har dokumentert eller fått bekreftet. Jeg er f.eks. ganske sikker på overflygende heilo i 2020, men fikk ikke tatt bilde, zoomet inn og bekreftet så de er ikke med foreløpig.

Hage/tun, jorde/beite og gårdens skog                         87
Overtrekkende (i luftrom, men innenfor grensa)       10
Totalt sett på/ over gården                                                  97

+ I nærmiljøet (utenom gården,
men innenfor noen km)                                                           11
inkl. en stork!
se nederst

Detaljer og bilder ligger under. Alle bilder er tatt av oss. Hvis jeg er usikker på observasjon har jeg skrevet dette. Nesten alle er dobbeltsjekket med ornitologer basert på bilder, film eller lyd.


HAGE-, TUN- og BEITEBESØKENDE
Tekst til bildene ligger under hvert bilde.

ørn 1
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Vi har sett havørna både over beitene til hestene og i svev utenfor gården. Også to av gangen. Bildet er tatt fra huset.


Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Først i 2017 så vi kongeørn i luftrommet over gården, men den lå hovedsaklig langs kanten av Såmstad og speidet. Bildet tatt fra rett nedenfor huset
hønsehauk som stiller i luften
Hønsehauk (Accipiter gentilis)
Hmf – jeg har ikke fått noe godt bilde av hønsehauk her på gården enda. Men den er definitivt en besøkende, da den har tatt flere høner. Og dermed har jeg det alltid travelt med å berge høner når den er her. Men jeg mistenker det bare er et tidsspørsmål før det kommer bilde. Hviler også i hagen mellom øktene.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Spurvehauk (Accipiter nisus)
Denne vakre fuglen angriper jevnlig småfuglene på foringsplassen, uten at jeg har sett at den har lyktes enda. Hviler også i hagen mellom øktene.


fjellvåk samstadberget selbu 25 04 2014
Fjellvåk (Butea lagopus)
Jaktende i hagen, men ikke sett på bakken.
Musvåk (Buteo buteo)
Jaktet i kjøkkenhagen høsten 2021
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tårnfalk (Falco tinnunculus)
Ble først observert noen hundre meter fra gården, men ikke lenge etter så vi den jakte også i fra luftrommet her. I 2014 fulgte den en fjellvåk tvert gjennom hagen. I 2015 dukket det opp et par som flørtet rundt på tomta en stund før de dro videre. I 2016 og 2017 så vi dem jevnlig. Bildet tatt et annet sted i bygden.


Fugler traner
Trane (Grus grus)
Disse mektige fuglene flyr over gården rett som det er. De vinner høyde rett over oss. Noen ganger kommer de rett inn forbi stuevinduene. I 2020 landet tre av dem noen meter fra soverommet og blåste liv i oss på morgenen. Det er fantastiske fugler.

Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Jeg hørde den bak låven i 2009 og var først veldig usikker på om jeg hadde hørt rett.. I 2015 hørte jeg den igjen like bortenfor gården og så har den dukket opp jevnlig. Noen år hører vi den daglig en god stund på våren. Den kretser rundt beitene til hestene og i skogkanten og dens fluktspill høres godt. Vi kan også såvidt se den fly i det lille lyset som gjerne er akkurat når den er på sitt mest aktive.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Storspove (Numenius arquata)
Deler av gården ligger innenfor territoriet i luftrommet. Bildet er tatt lenger unna gården, under trekk.Rugde (Scolopax rusticola)
Rugda har sine faste ruter rett over gårdsplassen og lenger oppe i skogen. Et år traff jeg henne med kyllinger like bortenfor beitene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Storspove (Numenius arquata)
Deler av gården ligger innenfor territoriet i luftrommet. Bildet er tatt lenger unna gården, under trekk.

skogsnipe
Skogsnipe (Tringa ochropus)
Flyr og lander bak låve og på beite. Bildet tatt lenger oppi skogen.
Grønnstilk (Tringa glareola)
Observert på beitet. Jeg var ikke sikker, men fikk et dårlig bilde som jeg sendte til ID og Fugl. De mente det var skogsnipe eller grønnstilk. Noen dager senere fløy en grønnstilk over gården og mot samme område, mens den hadde lyder som gjorde den lett identifiserbar.


Ringdue
Ringdue (Columba palumbus)
Disse er faste besøkende på beitene og i skogen på sommeren. De spiser på foringsplassen iblant.
slått 2011 måke
Fiskemåke (Larus canus)
På jordene når vi slår.
gråhegre 1
Gråhegre (Ardea cinerea)
I 2015 var det tre som fløy mye over husene og ropte. Vanligvis er det minst en som observeres jevnlig og gjerne med trekk rett over huset.
jerpeskit 1
Jerpe (Bonasa nonasia)
Jerpa har også vært inne i selve hagen. Denne lille fine haugen fant jeg bare et par meter fra foringsplassen vår i vinter. Så her har hun eller han stått og kanskje gløttet inn stuevinduene våre?

Storfugl (Tetrao urogallus)
I skogen like ved gården. Den er også observert som overflygende fra hagen. I 2021 kom den på vedplassen og noen dager etter satt to i trærne ved dammen bak låven.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Orrfugl (Tetrao tetrix)
På bildet er den litt inne i skogen på nabotomta. Men det kom hele fem stykker i hagen vår i 2011. De satt i bjørkene over grillplassen og fløy ut da katta og jeg skremte dem. Et år oppdaget vi en lekende orrhane ved toppen av tomta, men han ble dessverre spist av reven. Ellers har vi ikke observert lek i vår skog.
I 2021 kom det ei orrhøne med kyllinger vandrende rett utenfor stuevinduet. I 2023 hadde vi både høner og orrhane i hagen og hanen spilte opp på beitet og i toppen av trær ved beitet.

Stokkand
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Bildet er fra Nea. De er innom beitet her også og lander i dammen hos hestene.


Sangsvane (Cygnus cygnus)
Overtrekkende


kortnebbgås i gress
Kortnebbgås (Anser brachyrhyncus)
Overtrekkende


Grågås (Anser anser)
Overtrekkende


kanadagås 2012
Kanadagås (Branta canadensis)
Bildet er fra Nea. Overtrekkende.
sidensvans 9
Sidensvans (Bombycilla garrulus)
Er jevnlig i hagen under trekk, spesielt i slutten av bærsesongen eller på ettervinteren når sevja stiger i lønna. Da lepjer de den i seg.
trekryper
Trekryper (Certhia familiaris)
Fast gjest.
Kaie (Corvus monedula)
Det er mye kaie i bygda. Men bemerkelsesverdig lite oppmøte av dem her på gården. De har imidlertid vært innom. I 2014 satt det to stykker på taket. De vurderte nok pipa som mulig hekkested, men bestemte seg heldigvis for å la være for nå… I 2015 hadde vi jevnlige besøk av et par på våren, men de trakk nedover bygda etterhvert. Og så litt senere slo de seg ned i pipa. De hekker i luftekanalen som ikke er aktiv og får jevnlig unger der. I 2022 kunne feieren rapportere om tre fine unger som lå og studerte ham mens han feiet hensynsfullt selve pipeløpet ved siden av.
kråke
Kråke (Corvus cornix)


nøtteskrike bilde endret
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
nøttekråke 1
Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes)
Foreløpig bare en observasjon våren 2010 og 2021. Den var til gjengjeld rett utenfor stuevinduet.
lavskrike på elgskinn 1
Lavskrike (Perisoreus infaustus)
Lavskriken var ofte innom gården og hentet døde lemen høsten 2011. Her på et elgskinn lenger inne på gården.
skjære
Skjære (Pica pica)
Vi har en «fast» bestand på 4-5 stykker i året. En slik liten gruppe er hjertelig velkommen. I 2014 har vi observert dem jage hønsehauk (som også jaget dem, men måtte gi opp). Dette er veldig gunstig for oss som har høns! Et par hekket fast i ei furu ved verandaen. Et år fikk de misdannede unger og reiret ble forlatt et par år. Deretter ble reiret heldigvis tatt i bruk av et par igjen.


Ravn (Corvus corax)
Innom i trærne såvidt i blant, men mest overflygende


gulspurv på staur fra siden
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Vi har mye gulspurv og koser oss veldig med dem på vinteren.
stillits-i-selbu-09112016-kvo-b
Stillits (Carduelis carduelis)
Gjester foringsplassen enkelte år.

grønnfink to
Grønnfink (Carduelis chloris)
En av våre vanlige foringsplassgjester, men sjelden i så veldig store antall.


gråsisik
Gråsisik (Carduelis flammea)

Brunsisik (Carduelis cabaret)


Polarsisik (Carduelis hornemanni)


polarsisik 2010 4
Grønnlandsk polarsisik (underarten hornemanni)
Denne ble sjekket og dobbeltsjekket med ornitologer og ble godkjent som observasjon på bakgrunn av flere bilder.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Grønnsisik (Carduelis spinus)


Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Ikke en av våre vanligste gjester, men de dukket plutselig opp på foringsplassen et år til min store glede.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tårnseiler (Apus apus)
Det sneiet en tårnseiler innom gården i 2009. Kanskje på vei borti bygden eller til Mostadmark. I senere år har vi oppdaget at skrenten opp mot gården er et populært jaktområde for seilerne, så vi ser dem mye over gården. Dette bildet er tatt et annet sted.

låvesvale
Låvesvale (Hirundo rustica)
Hekker relativt fast i låven. Dypt savnet de årene de ikke er der.

sandsvale
Sandsvale (Riparia riparia)
Observert i Øverbygda. I 2017 også observert ved Låen, Vikvarvet. Jaktende i tiden for trekk.Overflygende / jaktende over gården i 2021. OBS! Bildet er fra en av hekkeplassene de kanskje var på vei til – mye lenger borti bygda.
varsler 2011 c
Varsler (Lanius excubitor)
Dette var en noe usikker observasjon helt til den en dag fløy på stuevinduet vårt. Den klarte seg heldigvis bra. Og kom på besøk senere også


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tornskate (Lanius collurio)
Det var riktig morsomt da denne plutselig satt i ei gran rett utenfor stuevinduet. Ikke blant de vanligste observasjoner i Selbu.


trepipelerke foto 2
Trepipelerke (Anthus trivialis)


Heipiplerke (Anthus pratensis)
Flere av dem jaktet på bakken på beitet våren 2017. Og en hel liten gjeng rotet seg inn i hønsegården en dag. Alle ble hjulpet pent ut igjen.


Linerle (Motacilla alba)


Gråfluesnapper (Muscicapa striata)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)


toppmeisen brun i blikket
Toppmeis (Lophophanes cristatus)


kjøttmeis 1
Kjøttmeis (Parus major)

svartmeis
Svartmeis (Periparus ater)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Granmeis (Poecile montanus)
løvmeis c
Løvmeis (Poecile palustris)
pilfink på et berg av mat
Pilfink (Passer montanus)
jernspurv 2014
Jernspurv (Prunella modularis)
21042016 spurv 1
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
21.04.2016 satt denne plutselig på plenen. Samme dag som jernspurven dukket opp. Det er en hann.

—-

Stjertmeis (Aegithalos caudatus)
Vi traff fire stjertmeis oppe ved bjørk/småfuru feltet vårt i januar 2015.  Sååå søte! De kom, tok en titt og forsvant videre. Like etter fulgte en flokk sidensvans.

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Spettmeis (Sitta europea)
stær
Stær (Sturnus vulgaris)
I 2010 hadde vi rene «svermen» med ungfugler på høsten. På våren har vi dem enkelte år rundt gården og ikke helt innpå imens andre år kommer en liten gruppe på foringsplassen. I håp om å få lokket dem nærmere satte vi opp kasser i 2011 uten at de viste interesse. Først i 2022 så vi noen sjekke ut en av dem.


gransanger i svartsurbær
Gransanger (Phylloscopus collybita)
løvsanger
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
bøksanger
Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Grankorsnebb (Loxia curvirostra)
Disse har vi observert i skogen på gården. Og våren 2016 var det et par på foringsplassen en dag.
Fuglekonge (Regulus regulus)
På juleaften 2016 møtte jeg to fuglekonger i skogen til hestene, der det er beitet ned til bar mark. Det var mildt og bart der. Den 26. traff jeg minst 5 individ på samme sted.Og de sang og tumlet rundt nede på bakken. Siden 2020 har de jevnlig jaktet også i hagen.

—-

gjerdesmett poserer
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
første Rødstrupe 2015
Rødstrupe (Erithacus rubecula)

—-—-

rødvingetrost
Rødvingetrost (Turdus iliacus)

Ringtrost (Turdus torquatus)
Observert overflygende ca 2008, første fugl jeg la merke til da vi flyttet hit. På beitet i 2017 og i senere år i hagen.

Vårtegn 2015 Måltrost
Måltrost (Turdus philomelos)

gråtrost midtvinters 1
Gråtrost (Turdus pilaris)
Duetrost (Turdus viscivorus)
Dukket opp på beitet 20 april 2020 sammen med ringtrost, som det var flere av rundtomkring samtidig.


tretåspett 1
Tretåspett (Picoides tridactylus)
I hagen 2015 og tidligere i skogen.

svartspett v reirhull 1
Svartspett (Dryocopus martius)
Observert flygende på tunet og over hagen. Den har sittet i bjørka i kjøkkenhagen, men er hovedsaklig i skogen. Vi hører den ofte – «rope på regn». Bildet er fra et annet sted.
spurveugle 3
Spurveugle (Glaucidium passerinum)
Spurveugla ble observert lenge på foringsplassen på ettermiddagen, der den jaktet på småfuglene.

Kattugle (Strix aluco)
Vært i hagen.

Perleugle (Aegolius funereus)
Ikke sett, men hørt. Jeg tror den ene gangen satt den i tuntreet vårt.

haukugle c
Haukugle (Surnia ulula)
Observert flere ganger i hage, over tun og beite. Bildet tatt 5.10.2013
Hornugle
Observert over beitene 2017. Etterhvert identifisert til hornugle. Ungene var senere på beitene da de trakk unna reirområdet (som var et godt stykke unna gården)—-I NÆRMILJØET Selbu
Etter at vi flyttet til Selbu og ble såpass interessert i fugler, får vi jo også med oss arter i nærmiljøet. Her er en liten liste over de som er observert og ikke er med på noen av listene over. Foreløpig 13 arter. I luftlinje er alle disse artene observert bare få kilometer unna. Den nærmeste arten på nabotomta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Snøgås (Anser caerulescens)
hvitkinngås
Hvitkinngås (Branta leucopsis)
tundragås
Tundragås (Anser albifrons)


Kvinand
Kvinand (Bucephala clangula)
Nea.
krikkand nytt bilde par
Krikkand (Anas crecca)
Heilo (Pluvialis apricaria)
På Vikaengane
vipe
Vipe (Vanellus vanellus)
Vikaengane og Vikvarvet (naboen)
tjeld
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Vikaengane
snøspurv frustrasjon
Snøspurv (Plectrophenax nivalis)
En liten vårflokk på naboens jorde i  april 2011 (i synsrekkevidde fra huset vårt). Men jeg hadde dessverre bare mobilkamera med meg.

stork w
Stork (Ciconia ciconia)
19. mai 2016

Det er mulig vi også har sett jaktfalk. Men denne velger jeg foreløpig å ikke telle, selv om observasjonen ble delt av en annen som var ganske sikker i sin sak. Det var nok uansett et tilfeldig besøk.

Fugler på gården (hage, beite og skogen som hører til gården)
Hage merkes med h, luftrom rett over hage lh, beite b og skogen s

ARTOmrådeLandetFlygendeHekkende
1Havørn (Haliaeetus albicilla)lhx
2Kongeørn (Aquila chrysaetos)lhx
3Hønsehauk (Accipiter gentilis)hx
4Spurvehauk (Accipiter nisus)hx
5Fjellvåk (Butea lagopus)lhx
6Musvåk (Buteo buteo)hx
7Tårnfalk (Falco tinnunculus)hx
8Trane (Grus grus)bx
9Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)bx
10Storspove (Numenius arquata)lhx
11Rugde (Scolopax rusticola)lhx
12Gluttsnipe (Tringa nebularia)bx
13Skogsnipe (Tringa ochropus)bx
14Grønnstilk (Tringa glareola)bx
15Ringdue (Columba palumbus)hx
16Fiskemåke (Larus canus)bx
17Gråhegre (Ardea cinerea)lhx
18Jerpe (Bonasa nonasia)hx
19Storfugl (Tetrao urogallus)bx
20Orrfugl (Tetrao tetrix)hx
21Stokkand (Anas platyrhynchos)bx
22Sangsvane (Cygnus cygnus)lhx
23Kortnebbgås (Anser brachyrhyncus)lhx
24Grågås (Anser anser)lhx
25Kanadagås (Branta canalhx
26Sidensvans (Bombycilla garrulus)hx
27Trekryper (Certhia familiaris)hx
28Kaie (Corvus monedula)hxx
29Kråke (Corvus cornix)hx
30Nøtteskrike (Garrulus glandarius)hx
31Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes)hx
32Lavskrike (Perisoreus infaustus)hx
33Skjære (Pica pica)hxx
34Ravn (Corvus corax)hx
35Gulspurv (Emberiza citrinella)hx
36Stillits (Carduelis carduelis)hx
37Grønnfink (Carduelis chloris)hx
38Gråsisik (Carduelis flammea)hx
39Brunsisik (Carduelis cabaret)hx
40Polarsisik (Carduelis hornemanni)hx
41Grønnlandsk polarsisik (underarten hornemanni)hx
42Grønnsisik (Carduelis spinus)hx
43Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)hx
44Konglebit (Pinicola enucleator) 2019 litt usikkerhx
45Bokfink (Fringilla coelebs)hx
46Bjørkefink (Fringilla montifringilla)hx
47Dompap (Pyrrhula pyrrhula)hx
48Tårnseiler (Apus apus)lhx
49Låvesvale (Hirundo rustica)hxx
50Sandsvale (Riparia riparialhx
51Varsler (Lanius excubitor)hx
52Tornskate (Lanius collurio)hx
53Trepipelerke (Anthus trivialis)hx
54Heipiplerke (Anthus pratensis)hx
55Linerle (Motacilla alba)hxx
56Gulerle (Motacilla flava) Såerle (Motacilla flava thunbergi)bx
57Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)hxx
58Gråfluesnapper (Muscicapa striata)hx
59Blåmeis (Cyanistes caeruleus)hxx
60Toppmeis (Lophophanes cristatus)hx
61Kjøttmeis (Parus major)hxx
62Svartmeis (Periparus ater)hx
63Granmeis (Poecile montanus)hx
64Løvmeis (Poecile palustris)hx
65Pilfink (Passer montanus)hx
66Jernspurv (Prunella modularis)hx
67Sivspurv (Emberiza schoeniclus)hx
68Stjertmeis (Aegithalos caudatus)sx
69Spettmeis (Sitta europea)hx
70Stær (Sturnus vulgaris)hx
71Gransanger (Phylloscopus collybita)hx
72Løvsanger (Phylloscopus trochilus)hx
73Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix)hx
74Grankorsnebb (Loxia curvirostra)hx
75Munk (Sylvia atricapilla)hx
76Fuglekonge (Regulus regulus)hx
77Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)hx
78Rødstrupe (Erithacus rubecula)hx
79Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)hxx
80Steinskvett (Oenanthe oenanthe)hx
81Rødvingetrost (Turdus iliacus)hx
82Svarttrost (Turdus merula)hx
83Ringtrost (Turdus torquatus)hx
84Måltrost (Turdus philomelos)hx
85Gråtrost (Turdus pilaris)hx
86Duetrost (Turdus viscivorus)hx
87Flaggspett (Dendrocopus major)hx
88Gråspett (Picus canus)hx
89Grønnspett (Picus viridis)hx
90Tretåspett (Picoides tridactylus)hx
91Svartspett (Dryocopus martius)hx
92Spurveugle (Glaucidium passerinum)hx
93Kattugle (Strix aluco)hx
94Perleugle (Aegolius funereus)hx
95Haukugle (Surnia ulula)hx
96Hornuglebx
97Gjøk (Cuculus canorus)hx

Fugler i litt «lenger unna» nærmiljø

ART
1Snøgås (Anser caerulescens)
2Hvitkinngås (Branta leucopsis)
3Tundragås (Anser albifrons)
4Kvinand (Bucephala clangula)
5Krikkand (Anas crecca)
6Heilo (Pluvialis apricaria)
7Vipe (Vanellus vanellus)
8Tjeld (Haematopus ostralegus)
9Gråspurv (Passer domesticus)
10Snøspurv (Plectrophenax nivalis)
11Stork (Ciconia ciconia)


Og et PS – til de som mener man ikke skal oppgi tilholdssted til sårbare fugler. Dette er observasjoner over flere år og disse fuglene er alt rapportert på artsobservasjoner som i kommunen i ny og ne. At de passerer vår gård så jeg er så heldig å få se dem, betyr ikke at de har fast tilholdssted her. Så jeg gir ingen informasjon som ikke er generelt tilgengelig. Som sagt bor vi midt mellom høyfjell, store vatn, elv, kulturlandskap og store skogområder. At det streifer mye fugl i kommunen er ikke noen hemmelighet.