30. mars 2023

Fugler på gården


Det er observert 498 fuglearter i Norge pr 2014.

Vi har foreløpig sett og/eller hørt 95 arter, inkl en underart på  og over gården til sammen. Gården ligger svært gunstig til, mellom gammel skog og kulturlandskap. Ikke langt fra store trekkområder, innsjø og elv. Og heller ikke langt fra fjell. Det kan godt ha vært flere arter her, spesielt overflygende. Men jeg registrerer de jeg ser og er sikker på/har dokumentert eller fått bekreftet. Jeg er f.eks. ganske sikker på overflygende heilo i 2020, men fikk ikke tatt bilde, zoomet inn og bekreftet så de er ikke med foreløpig.

Hage/tun, jorde/beite og gårdens skog                         87
Overtrekkende (i luftrom, men innenfor grensa)       8
Totalt sett på/ over gården                                                  95

+ I nærmiljøet (utenom gården,
men innenfor noen km)                                                           13
inkl. en stork!
se nederst

Detaljer og bilder ligger under. Alle bilder er tatt av oss. Hvis jeg er usikker på observasjon har jeg skrevet dette.

————————————————————————————

HAGE-, TUN- og BEITEBESØKENDE
Tekst til bildene ligger under hvert bilde.

ørn 1

Havørn (Haliaeetus albicilla)
Vi har sett havørna både over beitene til hestene og i svev utenfor gården. Også to av gangen. Bildet er tatt fra huset.

——–

Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Først i 2017 så vi kongeørn i luftrommet over gården, men den lå hovedsaklig langs kanten av Såmstad og speidet. Bildet tatt fra rett nedenfor huset.

—-

hønsehauk som stiller i luften

Hønsehauk (Accipiter gentilis)
Hmf – jeg har ikke fått noe godt bilde av hønsehauk her på gården enda. Men den er definitivt en besøkende, da den har tatt flere høner. Og dermed har jeg det alltid travelt med å berge høner når den er her. Men jeg mistenker det bare er et tidsspørsmål før det kommer bilde. Hviler også i hagen mellom øktene.

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spurvehauk (Accipiter nisus)
Denne vakre fuglen angriper jevnlig småfuglene på foringsplassen, uten at jeg har sett at den har lyktes enda. Hviler også i hagen mellom øktene.

—-

fjellvåk samstadberget selbu 25 04 2014

Fjellvåk (Butea lagopus)
Jaktende i hagen, men ikke sett på bakken.

—-

Musvåk (Buteo buteo)
Jaktet i kjøkkenhagen høsten 2021

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tårnfalk (Falco tinnunculus)
Ble først observert noen hundre meter fra gården, men ikke lenge etter så vi den jakte også i fra luftrommet her. I 2014 fulgte den en fjellvåk tvert gjennom hagen. I 2015 dukket det opp et par som flørtet rundt på tomta og beitet en stund før de dro videre. I 2016 og 2017 så vi dem jevnlig.

—-

Fugler traner

Trane (Grus grus)
Disse mektige fuglene flyr over gården rett som det er. De vinner høyde rett over oss. Noen ganger kommer de rett inn forbi stuevinduene. I 2020 landet tre av dem noen meter fra soverommet og blåste liv i oss på morgenen. Det er fantastiske fugler.

—-

Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Jeg hørde den bak låven i 2009 og var først veldig usikker på om jeg hadde hørt rett.. I 2015 hørte jeg den igjen like bortenfor gården og så har den dukket opp jevnlig. Noen år hører vi den daglig en god stund på våren. Den kretser rundt beitene til hestene og i skogkanten og dens fluktspill høres godt. Vi kan også såvidt se den fly i det lille lyset som gjerne er akkurat når den er på sitt mest aktive.

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Storspove (Numenius arquata)
Deler av gården ligger innenfor territoriet i luftrommet. Bildet er tatt lenger unna gården, under trekk.

—-

Rugde (Scolopax rusticola)
Rugda har sine faste ruter rett over gårdsplassen og lenger oppe i skogen.

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gluttsnipe (Tringa nebularia)
Den på bildet er observert i Nea, vår 2013. Vi har også hatt gluttsnipe på beitet – sett fra huset.

—-

Grønnstilk (Tringa glareola)
Observert på beitet. Jeg var ikke sikker, men fikk et dårlig bilde som jeg sendte til ID og Fugl. De mente det var skogsnipe eller grønnstilk. Noen dager senere fløy en grønnstilk over gården og mot samme område, mens den hadde lyder som gjorde den lett identifiserbar.

—-

Ringdue

Ringdue (Columba palumbus)
Disse er faste besøkende på beitene og i skogen på sommeren. De spiser på foringsplassen iblant.

—-

slått 2011 måke

Fiskemåke (Larus canus)
På jordene når vi slår.

—-

gråhegre 1

Gråhegre (Ardea cinerea)
I 2015 var det tre som fløy mye over husene og ropte. Vanligvis er det minst en som observeres jevnlig og gjerne med trekk rett over huset.

—-

jerpeskit 1

Jerpe (Bonasa nonasia)
Jerpa har også vært inne i selve hagen. Denne lille fine haugen fant jeg bare et par meter fra foringsplassen vår i vinter. Så her har hun eller han stått og kanskje gløttet inn stuevinduene våre?

—-

Storfugl (Tetrao urogallus)
I skogen like ved gården. Den er også observert som overflygende fra hagen. I 2021 kom den på vedplassen og noen dager etter satt to i trærne ved dammen bak låven.

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Orrfugl (Tetrao tetrix)
På bildet er den litt inne i skogen på nabotomta. Men det kom hele fem stykker i hagen vår i 2011. De satt i bjørkene over grillplassen og fløy ut da katta og jeg skremte dem. Et år oppdaget vi en lekende orrhane ved toppen av tomta, men han ble dessverre spist av reven. Ellers har vi ikke observert lek i vår skog

I 2021 kom det ei orrhøne med kyllinger vandrende rett utenfor stuevinduet.

—-

Stokkand

Stokkand (Anas platyrhynchos)
Bildet er fra Nea. De er innom beitet her også og lander i dammen hos hestene.

—-


Sangsvane (Cygnus cygnus)
Overtrekkende

—-

kortnebbgås i gress

Kortnebbgås (Anser brachyrhyncus)
Overtrekkende

—-

Grågås (Anser anser)
Overtrekkende

—-

kanadagås 2012

Kanadagås (Branta canadensis)
Bildet er fra Nea. Overtrekkende.

—-

sidensvans 9

Sidensvans (Bombycilla garrulus)

—-

trekryper

Trekryper (Certhia familiaris)

—-

Kaie (Corvus monedula)
Det er mye kaie i bygda. Men bemerkelsesverdig lite oppmøte av dem her på gården. De har imidlertid vært innom. I 2014 satt det to stykker på taket. De vurderte nok pipa som mulig hekkested, men bestemte seg heldigvis for å la være for nå… I 2015 hadde vi jevnlige besøk av et par på våren, men de trakk nedover bygda etterhvert.

—-

kråke

Kråke (Corvus cornix)

—-

nøtteskrike bilde endret

Nøtteskrike (Garrulus glandarius)

—-


nøttekråke 1

Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes)
Foreløpig bare en observasjon våren 2010. Den var til gjengjeld rett utenfor stuevinduet. Pst… den dukket opp i 2021 også.

—-

lavskrike på elgskinn 1

Lavskrike (Perisoreus infaustus)
Lavskriken var ofte innom gården og hentet døde lemen høsten 2011. Her på et elgskinn lenger inne på gården.

—-

skjære

Skjære (Pica pica)
Vi har en «fast» bestand på 4-5 stykker i året. En slik liten gruppe er hjertelig velkommen. I 2014 har vi observert dem jage hønsehauk (som også jaget dem, men måtte gi opp). Dette er veldig gunstig for oss som har høns!

—-

Ravn (Corvus corax)

—-

gulspurv på staur fra siden

Gulspurv (Emberiza citrinella)

—-

stillits-i-selbu-09112016-kvo-b

Stillits (Carduelis carduelis)

—-

grønnfink to

Grønnfink (Carduelis chloris)

—-

gråsisik

Gråsisik (Carduelis flammea)

—-

Brunsisik (Carduelis cabaret)

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Polarsisik (Carduelis hornemanni)

—-

polarsisik 2010 4

Grønnlandsk polarsisik (underarten hornemanni)

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grønnsisik (Carduelis spinus)

—-

Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)

—-

bokfink hunn
bokfink hannen

Bokfink (Fringilla coelebs)

—-

Bjørkefink to
bjørkefink hunn

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

—-

dompap hunn

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tårnseiler (Apus apus)
Det sneiet en tårnseiler innom gården i 2009. Kanskje på vei borti bygden eller til Mostadmark. I senere år har vi oppdaget at skrenten opp mot gården er et populært jaktområde for seilerne, så vi ser dem mye over gården. Dette bildet er tatt et annet sted.

—-

låvesvale

Låvesvale (Hirundo rustica)

—-

Sandsvale (Riparia riparia)
Overflygende / jaktende over gården i 2021


—-

varsler 2011 c

Varsler (Lanius excubitor)
Dette var en noe usikker observasjon helt til den en dag fløy på stuevinduet vårt. Den klarte seg heldigvis bra. Og kom på besøk senere også

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tornskate (Lanius collurio)
Det var riktig morsomt da denne plutselig satt i ei gran rett utenfor stuevinduet. Ikke blant de vanligste observasjoner i Selbu.

—-

trepipelerke foto 2

Trepipelerke (Anthus trivialis)

—-

Heipiplerke (Anthus pratensis)
Flere av dem jaktet på bakken på beitet våren 2017

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Linerle (Motacilla alba)

—-

gulerle

Gulerle (Motacilla flava)
Sannsynlig Såerle (Motacilla flava thunbergi). 24. mai 2015 smatt det innom en ny art. Jeg kom ut på beitet til hestene borte hos naboen og da smatt det 7-8  gulerler opp fra ved føttene til hestene og opp i et tre. Derfra fløy de inn over våre beiter og forsvant utover bygda. Veldig moro, da det er første gang jeg har sett gulerle.

Den dukket også opp i 2021 🙂


—-

fugler svarthvit fluesnapper hann

Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)

—-

svarthvit fluesnapper hunn

Gråfluesnapper (Muscicapa striata)

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Blåmeis (Cyanistes caeruleus)

—-

toppmeisen brun i blikket

Toppmeis (Lophophanes cristatus)

—-

kjøttmeis 1

Kjøttmeis (Parus major)

—-

svartmeis

Svartmeis (Periparus ater)

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Granmeis (Poecile montanus)

—-

løvmeis c

Løvmeis (Poecile palustris)

—-

pilfink på et berg av mat

Pilfink (Passer montanus)

—-

jernspurv 2014

Jernspurv (Prunella modularis)

—-

21042016 spurv 1

Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
21.04.2016 satt denne plutselig på plenen. Samme dag som jernspurven dukket opp. Det er en hann.

—-

Stjertmeis (Aegithalos caudatus)
Vi traff fire stjertmeis oppe ved bjørk/småfuru feltet vårt i januar 2015.  Sååå søte! De kom, tok en titt og forsvant videre. Like etter fulgte en flokk sidensvans.

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spettmeis (Sitta europea)

—-

stær

Stær (Sturnus vulgaris)
I 2010 hadde vi rene «svermen» med ungfugler på høsten. På våren har vi dem rundt gården og ikke helt innpå. I håp om å få lokket dem nærmere satte vi opp kasser i 2011 uten at de viste interesse. Først i 2022 så vi noen sjekke ut en av dem.

—-

gransanger i svartsurbær

Gransanger (Phylloscopus collybita)

—-

løvsanger

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

—-

bøksanger

Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix)

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grankorsnebb (Loxia curvirostra)
Disse har vi observert i skogen på gården. Og våren 2016 var det et par på foringsplassen en dag.

—-

munk 20092011

Munk (Sylvia atricapilla)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fuglekonge (Regulus regulus)
På juleaften 2016 møtte jeg to fuglekonger i skogen til hestene, der det er beitet ned til bar mark. Det var mildt og bart der. Og de sang og tumlet rundt nede på bakken. I både 2020 og 2021 jaktet de også i hagen.

Den 26. traff jeg minst 5 individ på samme sted.

—-

gjerdesmett poserer

Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)

—-

første Rødstrupe 2015

Rødstrupe (Erithacus rubecula)

—-

rødstjert hunn

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
Sommeren 2011 fostret jeg opp et kull rødstjertunger. Fire friske, flotte unger ble sluppet ut i frihet. Søk på rødstjert, så vil du finne dokumentasjon dag for dag over oppfostringen, som var en fantastisk opplevelse.

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
steinskvett

Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Jeg observerte en hann steinskvett mellom huset og postkassa (mener det var 2011). I 2013 dukket de opp på gården hvor de jevnlig observers på beitet.

—-

rødvingetrost

Rødvingetrost (Turdus iliacus)

—-

svarttrost brun på fett
svarttrost hann på fettboller

Svarttrost (Turdus merula)

—-

Ringtrost (Turdus torquatus)
Observert overflygende ca 2008. På beitet i 2017.

—-

Vårtegn 2015 Måltrost

Måltrost (Turdus philomelos)

—-

gråtrost midtvinters 1

Gråtrost (Turdus pilaris)

—-

Duetrost (Turdus viscivorus)
Dukket opp på beitet 20 april 2020 sammen med ringtrost, som det var flere av rundtomkring samtidig.

—-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Flaggspett (Dendrocopus major)
Hann øverst og hunn nederst.

—-

gråspett haddo

Gråspett (Picus canus)
Disse har vi jevnt på besøk på vinteren. Gjerne flere. De sover også i bjørkene våre – i timesvis – mellom foringene.

—-

grønnspett 1

Grønnspett (Picus viridis)
Ved beitet.

—-

tretåspett 1

Tretåspett (Picoides tridactylus)
I hagen 2015 og tidligere i skogen.

—-

svartspett v reirhull 1

Svartspett (Dryocopus martius)
Observert flygende på tunet og over hagen, men er hovedsaklig i skogen. Vi hører den ofte – «rope på regn». Bildet er fra et annet sted.

—-

spurveugle 3

Spurveugle (Glaucidium passerinum)
Spurveugla ble observert lenge på foringsplassen på ettermiddagen, der den jaktet på småfuglene.

—-

Kattugle (Strix aluco)
Vært i hagen.

—-

Perleugle (Aegolius funereus)
Ikke sett, men hørt. Jeg tror den ene gangen satt den i tuntreet vårt.

—-

haukugle c

Haukugle (Surnia ulula)
Observert flere ganger i hage, over tun og beite. Bildet tatt 5.10.2013

—-

Hornugle
Observert over beitene 2017. Etterhvert identifisert til hornugle.

—-

Gjøk (Cuculus canorus)

—-I NÆRMILJØET Selbu
Etter at vi flyttet til Selbu og ble såpass interessert i fugler, får vi jo også med oss arter i nærmiljøet. Her er en liten liste over de som er observert og ikke er med på noen av listene over. Foreløpig 13 arter. I luftlinje er alle disse artene observert bare få kilometer unna. Den nærmeste arten på nabotomta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Snøgås (Anser caerulescens)

hvitkinngås

Hvitkinngås (Branta leucopsis)

tundragås

Tundragås (Anser albifrons)

Kvinand

Kvinand (Bucephala clangula)
Nea.

krikkand nytt bilde par

Krikkand (Anas crecca)

skogsnipe

Skogsnipe (Tringa ochropus)

Kvartbekkasin! (Lymnocryptes minimus)
Samtidig med at enkeltbekkasinen spilte i 2017 hørte vi plutselig kvartbekkasinen like i nærheten av den. Observasjonen bekreftet av en biolog til (ER). 14. 05.2017. Ikke langt nedenfor huset, mot et bekkedrag. Observasjonen er lagt inn som usikker på artsobservasjoner, siden de er såpass sjeldne.

vipe

Vipe (Vanellus vanellus)
Vikaengane og Vikvarvet (naboen)

tjeld

Tjeld (Haematopus ostralegus)
Vikaengane

gråspurv hann

Gråspurv (Passer domesticus)
Nede i bygden. Observert på minst to steder, et godt stykke fra hverandre. Ved butikker og andre mat utsalg.

gråspurv hunn
snøspurv frustrasjon

Snøspurv (Plectrophenax nivalis)
En liten vårflokk på naboens jorde i  april 2011 (i synsrekkevidde fra huset vårt). Men jeg hadde dessverre bare mobilkamera med meg.

sandsvale

Sandsvale (Riparia riparia)
Observert i Øverbygda. I 2017 også observert ved Låen, Vikvarvet. Jaktende i tiden for trekk.

stork w


Stork (Ciconia ciconia)
19. mai 2016

Det er mulig vi også har sett jaktfalk. Men denne velger jeg foreløpig å ikke telle, selv om observasjonen ble delt av en annen som var ganske sikker i sin sak. Det var nok uansett et tilfeldig besøk.

Og et PS – til de som mener man ikke skal oppgi tilholdssted til sårbare fugler. Dette er observasjoner over flere år og disse fuglene er alt rapportert på artsobservasjoner som i kommunen i ny og ne. At de passerer vår gård så jeg er så heldig å få se dem, betyr ikke at de har fast tilholdssted her. Så jeg gir ingen informasjon som ikke er generelt tilgengelig. Som sagt bor vi midt mellom høyfjell, store vatn, elv, kulturlandskap og store skogområder. At det streifer mye fugl i kommunen er ikke noen hemmelighet.